+90 544 950 51 55 info@medlandturkey.com

saç ekİMİ

Saç dökülmesi, azımsanamayacak sayıda erkeğin ortak problemidir. Yaş ilerlemesinden genetik yapıya, stresten kötü beslenme alışkanlıklarına ve hastalıklara kadar birçok sebebi olabilecek durum, dış görünüşü direkt etkilediğinden dolayı erkekler için önemli bir sıkıntı yaratabilmektedir. İlerleyen tıp bilimi ise, bu önemli soruna saç ekimi yöntemi ile çare bulmuştur. Günümüzde birçok erkeğin saç sıklaştırma ya da yeni saçlara kavuşma amacı ile tercih ettiği ve doğru kişilere doğru şekilde uygulandığında oldukça tatmin edici sonuçlar verebilen saç ektirme sürecini, genel olarak aşağıdaki başlıklar altında detaylandırabiliriz.

Saç Ektirme Yöntemleri


Saç ekimi için kullanılan iki popüler yöntem FUT (Foliküler Ünite Transplantasyonu) ve FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu)’dir. Saçlı derinin çıkartılmasını içeren ve iz bırakan FUT yöntemi, günümüzde tavsiye edilmemektedir. Bunun yerine çok daha başarılı olan FUE yöntemi önerilir. FUE yönteminde, kişinin saç analizi yapıldıktan ve ekim yapılacak bölge belirlendikten sonra, başın arkasında bulunan, dökülme olmayan bölgeden (kulak arkası gibi) alınan kökler, mikromotorlar ile ekimin yapılacağı bölgeye transfer edilirler. Bu operasyonda, ekilen köklerin yönü, yüksek önem taşıyan faktörler arasındadır. Lokal anestezi ile yapılan, 4 – 8 saat arası bir zaman alabilen FUE yöntemi, FUT yönteminin aksine ekim yaptıran kişilerde kalıcı bir iz bırakmaz ve iyileşme süresi daha kısadır.

saKAL ekİMİ

Sakal bıyık gibi erkekler arasında hem aksesuar olarak hem de çeşitli sosyal statülerin simgesi olarak kullanılmaktadır.

Yaralanma, yanık veya başka bir sebep sonucu bir bölgede sakalın çıkmaması ya da seyrek/az çıkması sonucunda sakal ekimi operasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyat izleri sonrasında oluşan sakal kayıplarında da sakal ekimi yapılabilir.

Sakal ekimi genetik olarak dökülmeyen bölge olan ense bölgesinden alınan kişinin kendi saçları ile yapıldığı için, ekim sonrası doğal görünüm kazanılacak ve hasta kalıcı sakallara kavuşmuş olacaktır.
Operasyon fue saç ekimi operasyonunda yapıldığı gibi yapılmaktadır. Ense bölgesinde genetik olarak dökülme
mek üzere kodlanmış saç kökleri, sakal ekimi yapılacak yerde açılan kanallara yerleştirilir.

Sakal Ekimi Sonrası Yüzün İyileşmesi


Sakal ekiminden hemen sonra iğne bastırılan noktalarda kırmızı kan lekeleri oluşacaktır. Aynı durum bıyık ekimi için de geçerlidir. İlk banyodan sonra bu lekeler temizlenecektir. İlk düzelme bu sırada görülmektedir. Yeni ekilen kıl köklerinin beslenmesi için vücut uyum sürecine girecek ve yüz bölgesinde kan akışını arttıracaktır. Bu nedenle yüzde kızarıklıklar olacaktır. Sakal bıyık ekimi sonrasında deri altında oluşan bu küçük kızarıklıklar da bir ile iki hafta içerisinde tamamen iyileşecektir. İlk aşama da ekilen sakallar şok dökülme ile tamamen dökülecektir. 4- 8 sonra bu sakallar tekrar çıkacak ve bu şekilde sakal ekimi süreci tamamlanmış olacaktır.

Yanık ve Yara İzi Sakal Ekimi Uygulamaları


Yanık ve Yara izleri için de sakal ekim işlemleri yapılabilir. Öncelikle kişinin klinik incelemeleri yapılarak ne kadar sıklıkta ve hangi yöntemle Ekim yapılacağına karar verilir. Yanık ve Yara izlerinin kapatılması için de etkili bir yöntem olarak sakal ve bıyık ekimi yapılmaktadır. Bu izlerin olduğu bölgede dikkatli bir şekilde yapılacak olan incelemelerden sonra kesinlikle doğru karar verilerek uygulamalar yapılacaktır.

KAŞ ekİMİ

Kaş ekimi genellikle seyrek kaşlı kadınların ya da herhangi bir nedenden ötürü kaşlarında dökülme yaşayan kişilerin başvurduğu bir ekimdir. Kaş ekimi yöntem olarak saç ekiminden farklı değildir ve aynı şekilde genellikle FUE yöntemi ile yapılmaktadır. Operasyon yaklaşık olarak iki saat sürmekte ve lokal anestezi altında yapılmaktadır. Merkezimizde bulunan özel bir lokal anestezi cihazı sayesinde acısız ve ağrısız bir şekilde lokal anestezi işlemi yapılmaktadır. Ekilen kaşlar kişinin ense bölgesindeki donör bölge diye adlandırılan alandan alınmaktadır. Alınan kökler kaş bölgesinde uygun yönlerle açılan kanallara tek tek yerleştirilmektedir.

Kaş ekiminden sonra ekilen kaşlar yaklaşık 10 gün sonra şok dökülme dediğimiz sürece girmekte ve tamamına yakını dökülmektedir. Bu gerçek sadece kaş ekiminde değil tüm ekimlerde geçerlidir. Dökülen kaşlar tekrardan 3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başlamakta ve 5. ayın sonunda tam olarak çıkmış olmaktadır. İyi bir görüntüye 5. ayın sonunda ulaşmak mümkündür.

Kaş ekiminden sonraki süreçte hastalarımızın en çok şikayet ettiği konu ekilen köklerin saç kökü olmasından ötürü sürekli büyüme eğiliminde olmasıdır. Ekilen kökler saç kökleridir ve genetiğinde sürekli uzama olduğundan sürekli bakım ve uzamasından ötürü kesime ihtiyaç duymaktadır. Kaş ekimi yaptırmak isteyen hastalarımıza bu durum hakkında mutlaka ön bilgilendirme yapmaktayız. Genellikle hastalarımızın bu konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarının ve ekilen kaşların diğer kaşlarla aynı uzunlukta kalacaklarına inandıklarını gözlemlemekteyiz.